Nå er det igjen mulige pengepremier for alle som kubber drikkekartonger. Etter at det treårige millionlotteriet ble avsluttet i 2000 pågikk Skolelotteriet i to år, men Norsk Returkartong AS har ikke oppnådd ønsket mengde med innsamlet drikkekartong. Fra nyttår er lotteriet lagt om. Nå vanker pengepremier til alle heldige som blir trukket ut i finalen. Men husk kriteriene; én drikkekartong fylles med minst seks sammenbrettede kartonger.

- Du kan gjerne ha flere enn syv kartonger i en kubbe. Men da blir vinnersjansen mindre, sier prosjektleder Anne Grethe Glørstad ved miljøavdelingen i Trondheim kommune.

Glørstad viser til at kubbing av kartong er en flott måte å få redusert avfallet i volum på. Dessuten blir det mindre volum på søppelet som fraktes til sortering og gjenvinning og det igjen fører til reduksjon i transportkostnad og mindre forurensning.

Miljøbevisste barn

Skolebarna har vært flinke til å returnere drikkekartongene, men det alene har ikke vært nok. Om det er skrekkhistorier om at sirlig rengjorte drikkekartonger er havnet på søppeldynga eller at premieringen falt bort som er årsaken til at kartongene er blitt mangelvare, kan ikke Glørstad svare på. Muligens har også skolelotteriet vært for lite kjent. Men prosjektlederen kan i hvert fall garantere at innsamlet drikkekartong i Trondheim og Klæbu går til Hurum fabrikker utenfor Oslo til gjenvinning. Resirkulert papir blir til flotte produkter som skriveblokker, notishefter, konvolutter, brevpost, koselig kort, bølgepapp - og kartong.

I 2000 ble det samlet inn om lag 175 tonn brukt drikkekartong i Trondheim. I 2002 var dette tallet sunket til 156 tonn.

For at vi enklere skal se for oss mengden innsamlet drikkekartong sier Glørstad at 156 tonn tilsvarer melkekartonger lagt ut etter hverandre langs E6 fra Trondheim til Oslo og nesten helt tilbake til Trondheim.

Hvert år forbrukes ca. 720 millioner drikkekartonger i Norge. Det betyr at hver av oss forbruker om lag 160 kartonger hver. 57 prosent av landets befolkning oppga i en undersøkelse MMI utførte i juni i fjor at de leverer samtlige eller de fleste drikkekartongene sine til resirkulering. Det betyr at 309 millioner drikkekartonger ikke gjenvinnes.

Gled noen

Du trenger ikke å skrive ditt eget navn på kubben. Alle kartongbrettere kan skrive navnet på noen de mener fortjener en økonomisk håndsrekning. Til sammen er Returkartong-lotteriet til Norsk Returkartong på to millioner kroner.

Administrerende direktør Sveinar Kildal i Norsk Returkartong har ytret ønske om at Returkartong-lotteriet kan være til glede for mange som fortjener en økonomisk håndsrekning, det være seg det lokale skolekorpset, speidergruppen, aldershjemmet på hjemplassen din, en humanitær hjelpeorganisasjon eller enkeltpersoner.

Siden returordningen for drikkekartong startet i 1994, kjenner 92 prosent av Norges befolkning til ordningen, opplyser Norsk Returkartong.