Kommunen har funnet våpenet for å fjerne hybler på Møllenberg

foto