Gjør et uvanlig grep for å få flere til å ta buss i Trondheim

foto