Foreslår å droppe fire felt på den nye hovedveien i Trondheim

foto