Slukket brann på egen hånd: - Jeg handlet på instinkt