Mottok Kongens fortjenstmedalje: – Vanskelig å ta innover seg