– Jeg tror de fleste føler at de er om bord i Titanic