Vil ikke ha slike veikryss andre steder. Gir likevel grønt lys

foto