Mandag presenterte faginstansene sine anbefalinger til ny nasjonal transportplan (NTP), som politikerne nå skal starte arbeidet med.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier til Adresseavisen at han er svært skuffet over at forslaget i stor grad er et Østlandsprosjekt, og at Trondheim blant annet må vente i minst tolv år på ny godsterminal. Han viste til at det kun var satt av penger til «å flikke litt på Heggstadmoen».

- Ikke regjeringens vurderinger

Høyres stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten, innrømmer at hun ikke har rukket å gå nøye gjennom det omfattende dokumentet ennå.

- Dette er et stort og komplekst dokument. I morgen skal Frank Jenssen (stortingsrepresentant Sør-Trøndelag, red.anm.) og jeg bruke dagen til å sette oss godt inn i alt dette. Det blir viktig for oss å vise fram hva som er de viktige sakene for Trøndelag. Dette er dokumentet er kun et utgangspunkt, det er nå den politiske jobben begynner. Dette er fagetatenes vurderinger – ikke regjeringens, understreker Aarbergsbotten.

LES OGSÅ : - Fem krav til ny nasjonal transportplan

- På samme lag

- Fylkesordfører Sandvik sier Trondheim nå risikerer å vente i minst tolv år på ny godsterminal?

- Derfor er det så viktig at vi nå får til et tverrpolitisk samarbeid om å realisere penger til godsterminalen raskere en det legges opp til her. Hvis politikerne fra Trøndelag jobber sammen om dette, er jeg overbevist om at vi får det til. Hvis ikke, lykkes vi aldri. Derfor inviterer jeg Tore O. til å spille på samme lag som oss, sier Aarbergsbotten.

- Gjør han ikke det i denne saken?

- Noen ganger synes jeg Ap og han oppkonstruerer problemstillinger, i stedet for å bidra positivt. Det har skuffet meg flere ganger. Et eksempel er Aps siste utspill om Trønderbanen, der blant andre Karianne Tung sådde tvil om de faktiske prioriteringene. Dette gagner ikke Trøndelag, dette er saker vi må stå samlet om.

- Kvantesprang

- Tror du dere lykkes i å sikre tidligere realisering av godsterminalen?

- Nå skal departementet ført kvalitetssikre lokaliseringen og kostnadene. Så blir det vår hovedprioritet å få bevilgningene inn så tidlig som mulig i perioden. Jeg vil også minne om at ny godsterminal ikke ble vedtatt da de rødgrønne satt i regjering, sånn sett er dette et kvantesprang videre, framholder stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag.