– Vi må være føre var, sier konstituert fagdirektør Helge Haarstad til adressa.no.

I en pressemelding skriver St. Olavs Hospital at det er meldt om fullt belegg fra avdelinger både i Orkdal og i Trondheim.

– Det er ikke ofte vi må øke beredskapen, men slik det er nå må vi sørge for å ha nok fleksibilitet og fokusere på pasientsikkerheten. Vi vet at det allerede er mye influensasykdom og kan ikke sette oss ned og satse på at det går bra, sier Haarstad.

Prøver å unngå korridorsenger

– Først og fremst øker vi beredskapen for koordineringen av sengepostene, i tillegg har vi gitt beskjed om at overlegene i større grad må delta i visittene for å se om pasientene kan skrives ut.

Haarstad forteller at de også har åpnet et ekstra sengetun for å få nok plass.

– Vi håper å kunne unngå at folk må ligge på korridorene og prøver å få inn folk der vi kan, forteller han.

Han understreker at situasjonen foreløpig er langt fra en krise.

– Vi har kontroll, forteller han.

– Vurderer situasjonen

Ved sykehusene Levanger og Namsos er det foreløpig ikke fullt, men også de er blitt nødt til å foreta vurderinger.

– Det har vært mange innleggelser nå og det er relativt høyt belegg i begge sykehus. Vi kommer til å rapportere daglig for å se om det endrer seg, forteller informasjonssjef Trond G. Skillingstad.

Både Namsos og Levanger er forberedt på å hjelpe til om det skulle bli fullt i Sør-Trøndelag.

– Vi hjelper hverandre med kapasitet om det er behov, men per nå går driften som normalt.

foto
Informasjonsjef Trond Skillingstad forteller at influensasituasjonen i Nord-Trøndelag er rolig. Foto: Helse Midt-Norge