Beboerne har organisert seg i Persaunets Venner, og i et brev til bystyrets representanter viser vennene til at Trondheim kommune vil få mindre enn halvparten av hva man opprinnelig trodde for den attraktive eiendommen. En tidlig takst tilsa 120 millioner kroner. Senere ble dette justert ned til 110 millioner for å ende med en prisantydning på 80 millioner. Selskapet Prora Eiendom AS med samarbeidspartnere ser nå ut til å få tilslaget med et bud på 72 millioner.

Men kommunen betinger seg å leie tilbake sykehjemmet i inntil tre år for fem millioner i året. Reell salgspris kommer dermed ned i 57 millioner, fremholder Persaunets Venner overfor bystyret.

Krymper ball-løkke

Går bystyreflertallet likevel inn for å selge, krever vennene at fotballøkken mot Tyholtveien sikres som grøntområde, slik det også er foreslått i arealdelen til kommuneplanen som skal behandles i bystyremøtet torsdag i neste uke - for øvrig det samme møtet som skal behandle salget av Persaunet-eiendommen. Dette er i tråd med holdningen Arbeiderpartiet og SV har signalisert. Rita Ottervik (Ap) mener løkken kan bevares selv selv om eiendommen selges. Den planlagte bebyggelsen mot Tyholtveien kan flyttes til andre deler av eiendommen. Eiendomsutvikler Tone Valmot har bekreftet at dette lar seg gjøre innenfor den salgsavtalen som partene er enige om.

Men i et notat fra rådmannen blir dette nå snudd på hodet. I notatet heter det blant annet at dagens løkke er om lag 150 x 60 meter, og at det ikke er forenlig med salgsavtalen at hele dette området beholdes grønt. I det vedtatte planprogrammet for eiendommen er det tegnet inn en ny løkke på 60 x 40 meter. Kjøper er forberedt på at endelig plassering av løkken ikke er avklart, men ikke at den blir vesentlig større enn det som fremgår av planprogrammet.

Planprogrammet som ble vedtatt i mai i fjor angir et utbyggingspotensial på mellom 18 000 og 25 000 kvadratmeter. Dette har vært direkte avgjørende for pristilbudet kommunen har mottatt. Dersom store deler av salgsområdet legges grønt, er det ikke sikkert at dette kan kompenseres med en fortetting av gjenværende utbyggingsområde, påpeker rådmannen, som hevder at en fremtidig balløkke må bli mindre enn i dag.

Vil utsette

Persaunets Venner får støtte fra demokraten Svein Otto Nilsen, som vil foreslå at saken om salget av eiendommen utsettes. Nilsens begrunnelse er at man må få mer klarhet i hvor et nytt Persaunet Sykehjem skal ligge.

Nilsen hevder det er meningsløst å selge hele eiendommen for kun 72 millioner kroner, hvis det om kort tid kan bli snakk om å kjøpe tilbake tomt for nytt sykehjem i tilknytning til gamle Strinda Sykehus.