Det kan høres ut som en tryllekunst.

2500 ingeniørstudenter og 180 ansatte er flere enn hele Høgskolen i Molde. Ved årsskiftet 2018–2019 skal alle disse være på plass på Gløshaugen, og det eneste som skal bygges er en beskjeden bygning på 1700 kvadratmeter som skal huse petroleum- og geologifagene på Lerkendal.

- Har det vært en enorm sløsing med plass på Gløshaugen?

- Jeg vil ikke kalle det sløsing, sier Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU.

- Vi går grundig gjennom bygningsmassen, øker utnyttelsen og fortetter. I tillegg flytter vi deler av fellesadministrasjonen fra Gløshaugen til Kalvskinnet, og bygger et mindre bygg i Valgrinda. Dette arbeidet peker også frem mot det store campusprosjektet. Vi viser at vi utnytter arealene ordentlig.

Det er ikke besluttet hvilke deler av fellesadministrasjonen som skal flytte til Kalvskinnet.

- Og nå blir det veldig trangt på Gløshaugen?

- Trangere enn i dag. Det sier seg selv. Men jeg vil ikke si veldig trangt. Vi mener det er forsvarlig, både med kapasitet på undervisningsrom og gode nok arbeidsplasser. Vi har et nært samarbeid Studentsamskipnaden som sørger for større kapasitet på kantinene.

Ingeniørutdanningen har i dag et helt nytt og skreddersydd bygg på Kalvskinnet. De skal flytte til gamle lokaler på Gløshaugen.

- Er det ikke et stort fall i kvalitet?

- Vi har sagt at vi skal gjøre det så godt som overhodet mulig. Tilpasninger gjøres, laboratorier gjenskapes og vi legger ganske store ressurser i ombygging.

Ifølge Arntsen har han ikke opplevd stor motstand mot flytteprosessen.

- Samlokalisering av bachelor- og masterutdanningen i teknologi er en gevinst av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Derfor er det ganske stor forståelse for det vi nå gjør. Vi har lenge kommunisert at dette har vært intensjonen, men det er klart at det innebærer en endring for ansatte og studenter.

Eiendomsdirektøren kan ikke love at det blir siste flytting for ingeniørutdanningene. NTNU er ennå ikke ferdig med planleggingen av hvilke fag som skal ligge hvor når virksomheten på Dragvoll kommer til Gløshaugen-området.

Organisert sammen – flytter sammen

Bachelorutdanningene i ingeniørfag er fra i år organisert sammen med de nærmest beslektede master/sivilingeniørutdanningene på Gløshaugen. De teknologiske fagene er fordelt på tre fakulteter.

Mens ingeniørutdanningene samles på Gløshaugen, tar lærerutdanningene over på Kalvskinnet. Virksomheten på Rotvoll kommer allerede ved årsskiftet, og lektorutdanningen ved årsskiftet i 2018-2019. Trolig får de selskap av omkring 300 ansatte i NTNUs fellesadministrasjon som flytter fra Gløshaugen til ledige lokaler på Kalvskinnet.

- Frustrasjon

- Det er mye frustrasjon blant de ansatte, sier Ronny Kjelsberg. Han er ansatt ved ingeniørutdanningen og sitter i styringsgruppa for samlokalisering.

- Etter å ha levd lenge med midlertidige løsninger, fikk vi et bygg på Kalvskinnet som er spesialtilpasset våre behov. Men nå skal vi til Gløshaugen og løsninger som langt fra er optimale, og som er preget av midlertidighet. Noen miljøer må regne med å ikke bli samlet, og presset på undervisningsarealer blir stort. Studentene må løpe frem og tilbake på platået mellom forelesninger, sier Kjelsberg.

Han frykter at studentmiljøet og kulturen fra den gamle høyskolen vil drukne i et stort miljø på Gløshaugen. Det vil mangle arealer å identifisere seg med, og den nære kontakten mellom studenter og ansatte vil svekkes, frykter han. Kjelsberg er også bekymret for at profilen til bachelorutdanningen gradvis vil svekkes.

- Vi er en kort og praksisnær utdanning. Erfaring fra arbeidslivet verdsettes når vi rekrutterer lærere. I fusjonen med NTNU er vi klart en juniorpartner. Etter hvert vil vår utdanning ligne mer på NTNUs, med akademisering av undervisning og i rekrutteringen. Det er uheldig, sier Ronny Kjelsberg.

Betinget fra studentene

- Studenttinget stiller seg positive til samlokaliseringen så lenge det ikke går på bekostning av det faglige utbytte til studentene og læringsmiljøet, sier Marte Øien, leder i Studenttinget.

Gøran Sildnes Gedde-Dahl, instituttillitsvalgt på Maskinteknikk og produksjon på Kalvskinnet sier dette:

- Tanken om å samles er god. Det er positivt at vi vil kunne få mer fellesskap, samarbeid og faglig utveksling med utdanningene på Gløshaugen. Bekymringene er at vi vil få mindre plass og mangel på tilhørighet. På Kalvskinnet har vi også et veldig godt samarbeid mellom ingeniørlinjene noe vi er redd for kan svekkes.

foto
Marte Øien er positiv - så lenge det ikke går utover det faglige utbyttet.
foto
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen har ansvaret for flyttingen fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Foto: NTNU
foto
Ingeniørutdanningen på Kalvskinnet får et kort opphold i nybygget på Kalvskinnet før det bærer til Gløshaugen for å samlokaliseres med parallelle fagmiljøer. Foto: Terje Visnes, adressa
foto
Ronny Kjelsberg frykter at det verdifulle fra høyskolekulturen går tapt når ingeniørutdanningene fra Kalvskinnet spres rundt på Gløshaugen.