– Ingen fra fattige land vil ha råd til å studere i Norge mer