– Det vil ta tid før Helseplattformen oppleves som god for alle