Utbygger på Flatåsen tok grep for å skjerme de sjeldne fuglene