Regjeringen Solberg med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen peker ut Ocean Space Centre i Trondheim og Life Science Centre i Oslo som de to store satsingene på verdensledende forskningsmiljøene i langtidsplanen for 2014-2018.

Hensikten er at OSC skal være et kunnskapsnav for havromsteknologi.

Etablering av Ocean Space Centre betyr en meget stor utvidelse og fornyelse av havlaboratoriene på Tyholt.

I statsbudsjettet for 2015 settes det av 35 millioner kroner til videre utredning for senteret i Trondheim. Det legges opp til stortingsbehandling i 2016, og det kan bety byggestart i 2016-2017. Som utpekt satsingsområde er det sannsynligvis noe regjeringen ønsker å få til før neste stortingsvalg.

Fullt trykk

- Nå er det fullt trykk på Ocean Space Center i Trondheim, sier stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad (FrP) og Frank Jenssen (Høyre). Planene om et havforskningssenter i verdensklasse i Trondheim løftes frem som et av de viktigste for regjeringen, ifølge de to.

- I tillegg til at næringsdepartementet kjører planleggingen videre, slår nå også kunnskapsdepartementet fast at Ocean Space er ett av de to viktigste byggeprosjektene for norsk forskning, sier Bjørnstad, Fremskrittspartiets forskningspolitiske talsmann.

-I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som også ble fremlagt i dag, løftes Ocean Space frem, sier han. - Det er et kjempeviktig at Ocean Space nå er forankret i flere departementer, og at regjeringen så tydelig følger opp dette nasjonale viktige prosjektet med base i kunnskapsbyen Trondheim, sier Frank Jenssen.