Etter mange, mange år med mange lovnader og like mange brutte lovnader ser det ut til at ny Sluppen bru blir en realitet i løpet av tre år.

Satt av 1.1 milliarder kroner

For da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram stortingsmeldinga Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 i plenumssalen i regjeringskvartalet, er brua inne med 1,1 milliarder kroner.

Det omfatter bygging av ny Sluppen bru med tilknytninger til veinettet på begge sider av Nidelva i Trondheim. I tillegg skal eksisterende bru bygges om til gang- og sykkelveibru.

100 millioner kroner er satt av i første periode (2018-2023), mens 700 millioner er satt av i siste periode (2024-2029). De siste 300 millioner kroner skal finansieres med bompenger fra Miljøpakken i Trondheim.

Veidirektøren: – Sterk transportplan for veisektoren

Politisk vilje

- Nå er det ingen grunn til å vente med bygging. Selv om det ikke er satt av penger før neste periode, er det ingen problem at Miljøpakken forskutterer nødvendige midler slik at vi kommer igang. Vi politikere har sagt at brua er prioritert, så det handler bare om den viljen fortsatt er til stede. Men det er jeg sikker på at den er, sier Venstres Jon Gunnes, som fryktet utsettelse tidligere i vinter.

Da sa Statens vegvesen  at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP). Og det er den altså nå.

Sluppen bru - her har det vært kø i mange år. Foto: Agnethe Weisser, Adresseavisen

I 2014 lovte de såkalte Miljøkameratene i Trondheim ny Sluppen bru i løpet av 2017. Et av partiene som sto bak løftet var Arbeiderpartiet. Tidligere i år medga gruppeleder Geir Waage at det ikke blir noen ny bru i år.

Som tidligere skrevet er det satt av 3,6 milliarder kroner til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Ap: - Utsetter viktige prosjekter

Andre prosjekter i Sør-Trøndelag:

Det er forleøpig fordelt 18,3 milliarder kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag.

* E6 Vindåsliene - Korporalsbrua (Kostnad 1,5 milliarder kroner)

750 millioner settes av i første periode, 2018-2024. Resten av E6 gjennom Soknedal skal bompengefinansieres. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en om lag 7 km lang strekning i Sør-Trøndelag. Ny E6 vil bli om lag 1 km kortere enn dagens vei.

* E6 Skjerdingstad - Melhus sentrum (Kostnad 450 millioner kroner)

Gjelder utvidelse av E6 Melhus til fire felt. Pengene er satt inn i perioden 2024-2029. Dette er strekningen som ble glemt.

Skal få fire felt: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover fire felt mellom Melhus sentrum og Skjerdingsstad. Foto: Kristin Svorte

Les også: Her er veistubben vegvesenet glemte

Nord-Trøndelag:

Det er foreløpig fordelt 6,5 milliarder kroner til prosjekter.

* E6 Åsen- Steinkjer (Kostnad 11,5 milliarder kroner)

Det er kun satt av 710 millioner i andre periode, så det vil ta lang tid før strekningen er klar. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Tidspunkt for gjennomføring vil bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammar- Åsen, slik at det blir sammenhengende standard på strekningen mellom Værnes og Steinkjer.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ingen god forklaring på at man har valgt å redusere Transportetatenes forslag på fire felt og 110 km/t i sin veiplan til kun to felt i NTP.

- Det eneste jeg kan si helt sikkert, er at ingenting er spikret i stein. Nye Veier, for eksempel, jobber med ulike alternativer på sine E39-parseller. De er opptatt av å bygge fire felt når de først bygger. Når det gjelder E6-strekningen mellom Åsen og Steinkjer, som ikke er Nye Veier, er heller ikke dette avgjort endelig. Vi jobber med nye veinormer, og dette kan få effekt for flere av de andre prosjektene, sier Solvik Olsen.

* E14 Stjørdal- Meråker (Kostnad 3,5 milliarder)

Her er det kun satt av 190 millioner kroner, også i andre periode. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei. Første del av strekningen fra Stjørdal planlegges med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

I tillegg er det satt av 370 millioner kroner til E6 langs Snåsavatnet, noe som også var inne forrige gang.

* E14 Stjørdal-  Meråker (Kostnad 3,5 milliarder)

Her er det kun satt av 190 millioner kroner, også i andre periode. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei. Første del av strekningen fra Stjørdal planlegges med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

I tillegg er det satt av 370 millioner kroner til E6 langs Snåsavatnet, noe som også var inne forrige gang.

Krever 11 milliarder i bompenger

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene. Men bompengeandelen av veimidlene går ned.

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029. Rammen er på i alt 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

Pynte brura

Arbeiderpartiets Karianne Tung fra Sør-Trøndelag er ikke imponert – og viser til at regjeringen legger opp til å starte 43 store vei- og baneprosjekter i perioden og at kun 23 av disse er fullfinansiert.

- Dette viser at regjeringen har «pyntet på brura», som vi sier i Trøndelag. Økonomien i hele NTP er uoversiktlig, det er lagt inn langt flere prosjekter enn det er penger til. Regjeringens NTP fremstår derfor mer som en ønskeliste, enn en god gjennomførbar plan, sier Tung.