Tor Kaalvik døde tre uker etter ulykke på sopptur

foto