Mandag deltok Erna Solberg på åpningen av «Tråante 2017» i Trondheim, og holdt tale på Torget der hun på nytt ba om unnskyldning for fornorskningen samene ble utsatt for. Erna Solberg mener Norge har kommet et godt stykke på vei for å sikre samenes rettigheter, men at det fortsatt må arbeides med dette.

- Vi har det mye bedre nå enn tidligere når det gjelder samers rettigheter i Norge. Men de barna som bor i kommuner uten stort samisk preg får ikke god nok opplæring i samisk i dag. Det er litt av ufordringen vår i dag. De får ikke nok lærermidler og kulturforståelse. Vi må fortsette arbeidet for å sikre det bedre, sier Erna Solberg.

Helt håpløst

Statsministeren er opptatt av å bekjempe hets og rasisme som også samer opplever i Norge.

- Dessverre har vi et samfunn der det fortsatt finnes mye rasime og hets overfor enkelte grupper av befolkningen. Det er helt håpløst og noe av det vi må forsøke å jobbe videre med, sier Erna Solberg.

Storsamfunnet og den samiske befolkningen opplever stadig å havne i konflikter rundt spørsmål om areal og territorier. Særlig i spørsmålet om utbygging av vindkraft og beiterettigheter for reindriftnæringen er områder som utløser en konflikt. Statminister Erna Solberg sier at vi nok også i fremtiden vil oppleve konflikter på dette området.

- Det er noen utfordringer i territoriebruk som altid vil ligge der. Det vil av og til dukke opp noen konflikter der storsamfunnet trenger også å bruke område for å skaffe arbeidsplasser, sier Erna Solberg.

Må styrke språket

Fra talerstolen på Torget trakk Solberg frem arbeidet til de som samlet samene for første gang til møte i 1917. Nok en gang beklaget hun overfor den samiske befolkningen at mange samer mistet sitt samiske språk da de ble påtvunget å lære norsk i skolen.

- Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelag og det har vært viktig å rette opp disse feilene. Det er et sårbart språk og kultur, og vi har alle et felles mål om å styrke det, sa statsministeren under åpningen av samejubileet i Trondheim.

LES OGSÅ: Samisk folkefest i Tråante