- Det er viktig at vi går forsiktig frem og trinnvis. Hvis vi slår til for hardt, vil det skape problemer andre steder i byen, sa kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H), da hun sammen med Senterpartiet og SV fremmet endringer i forslaget fra rådmannen, for hvordan prøveforsøket med miljøgate i Olav Tryggvasons gate skal gjennomføres.

I formannskapet fikk Skjøtskift også med seg de andre partiene, slik at forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Vi løser litt opp i rådmannens forslag, men holder fast på hovedlinjene, sa Skjøtskift.

Fra 1. juli stenges Olav Tryggvasons gate for gjennomkjøring mellom Munkegata og Kjøpmannsgata, og Bakke bru stenges for biltrafikk mot sentrum. Prøveprosjektet skal gjøre Olav Tryggvasons gate mer attraktiv å oppholde seg i. Syklistene får egen sykkelvei, og fotgjengerne bredere fortau.

Vil ikke endre kjøremønster

Rådmannen foreslo opprinnelig blant annet innkjøringsforbud til Olav Tryggvasons gate ved Munkegata og Kjøpmannsgata for annen trafikk enn buss, men det punktet ble strøket. Kun gjennomkjøringsforbudet opprettholdes.

Rådmannen foreslo også at Søndre gate gjøres enveiskjørt fra Olav Tryggvasons gate til Kongens gate, og at Kjøpmannsgata blir enveiskjørt nordover fra Olav Tryggvasons gate til Royal Garden. I tillegg foreslo rådmannen å snu enveiskjøringene i Dronningen gate, mellom Munkegata og Søndre gate, og i Apotekerveita.

Politikerne i formannskapet vedtok også å droppe disse endringene i kjøremønsteret.

- Folk er til for bussen

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) støttet også endringsforslaget.

- Jeg er enig i tilrettelegging for metrobussen, men av og til sitter jeg med følelsen av at folk er til for Metrobussen og ikke omvendt. I prøveprosjektet er det viktig at vi får testet ut at det er gjennomførbart med bilfri hovedåre i Olav Tryggvasons gate. Men det er viktig at vi ikke gjør tiltak som er mer omfattende enn nødvendig, sa Lykke.

Trondheim Gårdeierforening, Samarbeidsgruppen Midtby’n og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har tidligere protestert mot blant annet forslag om å stenge Olav Tryggvasons gate for biltrafikk og redusert antall kjørefelt for biler over Bakke bru. De har særlig protestert fordi handelsnæringen i sentrum ikke har blitt involvert i planene. Med endringene i prøveprosjektet som ble vedtatt tirsdag, føler de seg hørt, forteller næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

- Som vi oppfatter det, gjør politikerne dramatisk om på rådmannens forslag. Det er forenklet og de endrer ikke hele kjøremønsteret. De tar forbehold om at det skjer i gatebruksplanen. Næringsforeningen og Midtbyen Management mener også det hører hjemme i arbeidet med ny gatebruksplan. Jeg er glad politikerne lytter til oss, sier Beisvåg.

- Sikre handel og kultur

- Det viktigste er å sikre Midtbyen som handels- og kultursentrum, sa Venstres Erling Moe i formannskapet, og la til:

- Jeg er overbevist om at mindre biltrafikk vil styrke Midtbyen på sikt. Olav Tryggvasons gate er en ekstremt viktig handelsgate, til tross for at det ikke finnes parkeringsplasser her. Da er det viktig med grep som gjør gata mer attraktiv for syklende og gående, sa Moe.

Prøveprosjektet legger opp til varelevering i sidegatene rundt Olav Tryggvasons gate. Formannskapet vedtok å legge til i rådmannens opprinnelige forslag, at det ikke er en akseptabel løsning at all varelevering henvises til veitene, og at løsningene må finnes i samarbeid med næringslivet.

- Vi tror all varelevering blir litt problematisk å håndtere fra veitene. Det må vi diskutere mer med dem som levere varer, sier Beisvåg i Næringsforeningen.

Vil ha liv i gata

Politikerne i formannskapet påpekte at det er viktig at næringslivet er med på at prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate kommer ordentlig i gang i sommer. Fortauet på nordre side av Olav Tryggvasons gate utvides, og det legges til rette for handel, servering og kultur her fra 1. juli.

- Vi vil ta utfordringen fra politikerne, om å komme i gang for å skape liv i gata fra dag én. Vi vil diskutere med aktørene om hva som skal til, i dialog med kommunen, sier Beisvåg.

Politikerne i formannskapet la vekt på at prøveprosjektet må følges nøye, og at de får rapporter månedlig om utviklingen i trafikk og handel i Midtbyen. Rådmannen skal legge frem en evalueringsrapport for prøveprosjektet etter seks måneder.