- Skoleveien er dårlig. En del av den er en dødsfelle. Vi har klaget til kommunen og Vegvesenet gjennom hele vinteren, men det blir ikke bedre, sier Stig Larssæther.

Veien som går ned Steinberget er bratt. Når snøen og isen kommer, har de fleste utfordringer med å komme seg ned til fots uten knall og fall.

- Farligst i Trondheim

Foreldrene til 2. klassingene som har Steinberget som skolevei, har organisert seg og følger ungene til skolen for å bidra til å få dem trygt frem. Kommunen har satt opp buss for 1.-klassingene fordi veien betraktes som spesielt farlig å ferdes på for de som går førsteåret på skolen.

- Jeg vil si at dette er den farligste skoleveien i Trondheim. På grunn av at det renner vann ut på fortauet og i veibanen oppe i bakken tvinges ungene til å gå ut i veien for å komme seg forbi issvullen som bygger seg opp. Dette er slett ikke bra når det samtidig ferdes biler og sykler i samme gata, sier Larssæther.

Les også: Husker du kaoset i Steinberget i mars 2012?

Vannproblem

Også de som bor i gata er oppgitte over denne vannlekkasjen som det ikke er gjort noe med. En av beboerne som rygger ut fra sin biloppstillingsplass ved huset, stanser og understreker for Adresseavisen at dette er et problem. Fra en annen beboer i gata får Adresseavisen oppgitt at det ikke skal være en vannlekkasje på rørledninger, men rett og slett et oppkomme av vann. Dette skal ha begynt ved etter graving i området i fjor.

- Dødsfelle

Larssæther mener at området nederst i Steinberget er rene dødsfellen. Der er det satt opp en buffer som bilene kan tørne imot dersom det er glatt og bilen ikke lar seg stanse.

- Det er meningen at ungene skal gå bak denne bufferen, men når det ikke er strødd på gangveien der tar ungene heller veien foran denne bufferen. Man kan tenke seg til hva som kan skje dersom en bil kommer skliende mot bufferen og ungene er foran, sier Larssæther.

Les også: - Jeg hadde null kontroll

- Gjør det vi kan

Kjetil Hårberg er ingeniør i Trondheim Bydrift. Han har ikke spesifikk kunnskap om området i Steinberget, men uttaler seg på generelt grunnlag.

- Vi føler vi gjør det vi kan. Vi har aldri strødd så mye som vi gjør nå, men det er utfordrende å rekke over alt. Mitt inntrykk er at folk kommer seg frem og at det er lite klager på jobben vi gjør. Uansett vil det alltid være utfordringer vinterstid, sier Hårberg.

Adresseavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den delen av bydrift som har ansvaret for Steinberget, men de har ikke besvart våre henvendelser.

- Skulle vært stengt

Ila skole har eget trafikkutvalg satt sammen av foreldre gjennom Forelrderådets arbeidsutvalg (FAU). Det er flere utfordringer med skoleveien til Ila skole, men Steinberget er spesielt.

- Vi er klar over utfordringene i Steinberget og skulle gjerne fått stengt den veien med bom, men skjønner at det er trøbbel med å få gjort dette på en grei måte, sier Hedda Vormeland i FAU på Ila skole.

Les også: Vil stenge Steinberget

Stig Larssæther er opprørt over farlig skolevei for 2. klassingene på Ila skole. Han mener det må strøs sand på gangveien bak han på bildet, slik at ungene ikke velger å gå foran bufferen som skal fange opp biler som mister veigrepet og begynner å skli. Foto: Jens Søraa
Stig Larssæther har vært i kontakt med Trondheim bydrift gjentatte ganger i vinter og er oppgitt over at det ikke gjøres mer for å trygge skoleveien. Foto: Jens Søraa
Isen som strekker seg langs fortauet og ut i veien i Steinberget fører til at det er vanskelig å passere dette punktet og gjør det lett å gå ut i veibanen for å passere. Foto: Jens Søraa
Et mylder av folk, sykler og biler. Steinberget fremstår som rotete og uoversiktelig i morgenrushet. Veien er stengt for gjennomkjøring, men beboere i området må benytte veien når de skal ut med bil. Det er også tilfeller av at bilister bryter gjennomkjøringsforbudet Foto: Øyvind Lein