Hanna får ikke praksisplass – jobbdrømmen kan ryke