En vekter gikk gjennom bygården klokka 22.20, torsdag 20. februar. Han har forklart at han ikke så noe unormalt. I portrommet ut mot Danielsbakerveita var det ikke tegn til røyklukt.

Cirka seks timer senere startet brannen i eller ved den midterste av tre restavfallscontainere i dette rommet. Både forretningsdrivende og beboere i huset hadde tilgang til disse søppeldunkene. Politiet sier de fortsatt ikke vet hva som var årsaken til brannen i Olav Tryggvasons gate 12, men at de jobber ut fra flere ulike teorier.

En teori er trolig at det er blitt kastet brannfarlig avfall i containeren, og at det etter hvert har ført til antennelse. En annen mulighet er at brannen kan være påsatt.

- Ingenting kan utelukkes, sier politioverbetjent John Anders Øien.

Leter etter ukjent

Men uansett hva som var årsaken til brannen, tror politiet nå at en eller flere personer må ha vært i portrommet etter at vekteren gikk runden sin. Øien sier vekteren ville ha kjent røyklukt hvis det allerede var et branntilløp på gang i søppelcontaineren da han var i rommet. Politiet setter derfor alt inn på å finne ut hvem som var i rommet etter den tid. Vedkommende kan trolig gi svar på hvordan brannen startet.

- Vi mener at vi har kommet langt i etterforskningen, men vi mangler fortsatt noen viktige opplysninger. For å finne dem trenger vi publikums hjelp, sier Øien.

Etterlyser vitner

Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med absolutt alle som har gått i Danielsbakerveita mellom Olav Tryggvasons gate og Brattørgata mellom klokka 22.20 torsdag 20. februar og 04.40. fredag 21. februar, som er tidspunktet da brannen ble varslet. Politiet vil også snakke med folk som har observert ferdsel i veita i dette tidsrommet.

- Folk bør melde seg selv om de bare har gått gjennom veita alene, uten å se noen andre, sier Øien. Selv om folk ikke tror de har sett noe viktig, kan opplysningene deres være akkurat det politiet trenger for å danne seg et helhetlig bilde av saken.

- Vi er rimelig sikre på at noen har vært i portrommet i den aktuelle perioden. Vedkommende kan ha gått både inn og ut igjen gjennom porten mot Danielsbakerveita, men det er også mulig at inngangsdøra fra Søndre gate kan ha blitt brukt ved ut- eller innpassering, sier Øien.

Derfor er politiet også interessert i vitneutsagn om ferdselen rundt de andre inngangene til bygården.

Øien understreker at det ikke er noen som har status som mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Det er gjennomført avhør av personer med tilgang til gården, men alle avhøres kun som vitner.

Personer som har gått i eller observert området rundt den brannherjede bygården i tidsrommet politiet ønsker opplysninger fra, kan møte opp på politistasjonen i Kongens gate. De kan også kontakte politiet på telefon 73 89 90 90.