- For oss er dette et viktig folkehelsetiltak. Vi opplever at det er mange som er mye ute i marka, og som setter pris på at lysene tennes på kveldstid. De siste årene har vi derfor slått på lysene i starten på oktober, sier Knut Kvaran, enhetsleder for  idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Kommunale løyper

Det er de kommunale lysløypene som nå tilbyr lys på kveldsturen, noe som innebærer lysløyper i Estenstadmarka, Bymarka og Granåsen. Men det er unntak:

- Vi slår ikke på lysene i Fjellseterløypa. Dette er en løype som er bedre egnet til å gå på ski enn på føttene, derfor tennes de først når det blir snø. Men i de øvrige lysløypene hvor det er fint å gå, skal det være lys, sier Kvaran.

Det har også vært litt oppstartstrøbbel i Estenstadmarka, slik at der er det fortsatt mørkt om kveldene.

- Det er trolig en feil på ledningsnettet i Estenstadmarka. Men vi jobber med dette, og håper at det skal være lys på mandag, sier Kvaran som allerede har fått flere henvendelser fra publikum som venter på lyset.

- Vi vil gjerne at folk varsler fra til Trondheim bydrift hvis det er lys som ikke virker, sier han.

Her kan du se kart over lysløypene i Trondheim.

Flere til fots

Kvaran sier at de opplever økt interesse for å bruke markaområdene, og de ser også at mange foretrekker å gå til fots fremfor å gå på ski selv om snøen har lagt seg.

- Vi opplever at det er flere som ønsker å gå i marka om vinteren, og det kan by på utfordringer. Vi prøver å lede de inn på de veiene hvor det ikke er skiløyper. Men vi er nok nødt til å tilrettelegge mer for gåing på vinteren, sier Kvaran.

Men enn så lenge er det snøfritt i marka og fritt frem for gåing og jogging. Når mørket siger på, vil lysene bli tent, og først klokken 23 blir de slått av igjen.

Og kanskje kan kveldsturen føre til nærkontakt med elg.

- Når det er elgjakt, så er elgen bynær, sier Kvaran.