- Dette fører til at folk får en bedre jul. Det betyr enormt mye

foto