Andersen som er bosatt utenfor Tønsberg, hoppet i godstolen fredag kveld. Han fikk høre ordfører Anne Kathrine Slungård proklamere på NRK Dagsrevyen at i hennes by gjelder tre ting: Brannsikkerhet, brannsikkerhet og brannsikkerhet. - Når hun står frem og gjentar budskapet tre ganger, så burde hun først gått noen runder internt og sjekket om det virkelig er slik nedover i systemet. Jeg kan i alle fall bevise det stikk motsatte, forteller Andersen.26. september i fjor skrev han brev til to instanser - Trondheim E-verk (TEV) og Trondheim kommune. Bakgrunnen var en tregård på Lademoen. Her bor Andersens nevø samt fire andre studenter i hver sin hybel.- I gården fant jeg en el-installasjon under enhver kritikk. Strømkablene gikk i alle retninger, og nettet brøt stadig sammen. Dette var en brannfelle, og jeg bare måtte reagere. På min arbeidsplass, i Nordsjøen, sitter dette med sikkerhet i ryggradenStikkprøveTEV rykket ifølge Andersen ut på dagen. Av hensyn til studentene, som fryktet at de kunne bli kastet ut, ble inspeksjonen overfor huseier fremstilt som en uskyldig stikkprøve. Inspeksjonen utløste en lengre mangelliste som huseier fikk kort frist til å utbedre.Den bekymrede onkelen ba også plan- og bygningsenheten i kommunen foreta en tilsvarende kontroll - særlig i forhold til brannsikkerheten. Han hadde i forkant blitt orientert av en saksbehandler i enheten om at huseier aldri hadde søkt og følgelig heller ikke hadde noen godkjenning for sin utstrakte utleievirksomhet.Svarbrevet fra kommunen var på tre linjer: «Plan- og bygningsenheten bekrefter å ha mottatt Deres brev. Saken vil bli fulgt opp av plan- og bygningsenhetens side. På grunn av stor saksmengde er det imidlertid ikke påregnelig at saken vil bli tatt til behandling før om cirka seks måneder».- Svaret er uhørt. Her tar kommunen en kalkulert risiko for at det ikke skal gå liv i løpet av dette halvåret. E-verket dokumenterte raskt at gården var en brannfelle. Likevel reagerer ikke kommunen. Med en slik oppfølging er jeg redd det er noe galt med holdningene til brannsikkerhet i etaten, sier Odd W. Andersen.Flere purringer Han har ringt og purret på svar flere ganger, men svaret er det samme hver gang. Kommunen trenger sine bevilgede seks måneder. Studentene tør ikke stå frem - av frykt for represalier fra huseier.