Trondheim skulle få sin første biskop på ti år – sykmeldt før innsettelse

foto