Nav-leder: – Den mest alvorlige hendelsen vi har hatt

foto