Kristiansten festning under general Buddes ledelse besto prøven som forsvarsby.

Den tragiske tilbaketrekningen for den svensk/finske armeen over Tydalsfjellene til Handöl, endte i tragedie. Nærmere 3000 karolinersoldater frøs i hjel eller fikk varige mén.

Rådmannen foreslår en markering på Kristiansten festning 18. august 2018, med program på formiddagen og ettermiddagen. Programmet avsluttes med fakkeltog og minnegudstjeneste i Nidarosdomen.

Det er ambisjoner om å invitere representanter for de norske, svenske og danske kongehusene samt Finlands president. En stor del av karolinerne var finske soldater. Det er nedsatt en regional karolinerkomité med representanter fra begge sider av grensen. Det er også nedsatt en lokal komité for hovedarrangementet i Trondheim.

Involverer barn og unge

Rådmannen ønsker å gjennomføre prosjektet, som en viktig påminnelse om dramatiske hendelser for 300 år siden, med de følger det fikk for det sivile samfunn på begge sider av grensen. Man vil forsøke å involvere barn og unge, lag og foreninger for å øke kunnskapen om det fatale felttoget og samtidig vektlegge fredsperspektivet med referanser til dagens internasjonale konflikter, skriver rådgiver Rune Kjenstad i Trondheim kommune i saksfremlegget til formannskapet.

Formannskapet vil bli orientert tirsdag. Grunnlaget for markeringen neste år ble lagt under en samling i januar 2015 i Ånn, med representanter fra Norge og Sverige. Det var stor enighet om at dette måtte markeres på begge sider av grensen. Gjennom Interreg Sverige–Norge 2014–2020 er det søkt om økonomisk støtte. Interreg-søknaden har et budsjett på vel 1,5 millioner kroner på svensk side og nærmere 700 000 kroner på norsk side. I Norge finansieres dette med 150 000 kroner fra begge fylkeskommunene og 41 500 kroner fra Trondheim kommune. I tillegg forutsettes arbeidsinnsats fra Trondheim kommune.

Tvunget til væpnet konflikt

Jämter og trøndere ble i 1718 tvunget inn i en væpnet konflikt på grunn av stormaktspolitikk. I august 1718 samlet karolinerarmeen seg i Duved. I løpet av seks uker skulle armeen innta Trøndelag med Trondheim. 10 073 personer, 6721 hester og 2500 krøtter ble mobilisert i Duved.

Etter at Stene skanse ved Verdal hadde falt, fortsatte felttoget mot Trondheim. Bakklandet var brent ned og byen satt i beredskap, men svenskene klarte ikke å innta Kristiansten festning. Armfeldts hær fortsatte deretter i retning Støren og Holtålen. For Trondheim by hadde beleiringen ført til sykdommer, dødsfall og store vanskeligheter for befolkningen.

Konsekvensene for karolinerne ble katastrofale, det samme ble konsekvensene for de tynt befolkede bygdene som ble fratatt sine husdyr. Følgene ble en lengre periode med nød og sult i Trøndelag og Jämtland.

Ola Hegvold951 98 687ola.hegvold@adresseavisen.noohegvold