Etterlyser vitner etter at hun ble ryggskadd på butikk

foto