Ungdom kjøper brus, boller og energidrikk i storefri

foto