Utsettelsesforslaget ble fremmet av fungerende varaordfører Ola Lund Renolen. Begrunnelsen er at det vil ta lang tid å få vedtatt saken hvis bystyret torsdag kveld gjorde et vedtak på tvers av et fylkesutvalget gjorde.

- Krevende øvelse

Miljøpakken krever nemlig likelydende vedtak i fylkesutvalget og bystyret når det gjelder utbyggingsprosjekter. Ettersom fylkesutvalget tidligere i oktober fattet vedtak om å stenge Prinsen-krysset for trafikk, og at det skal innføres midtstilte kollektivfelt i Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum m/omegn), ville ikke flertallet i bystyret gjøre noe vedtak om den siste ukes trafikkdebatt i Trondheim.

- Det er en krevende øvelse at organer må fatte likelydende vedtak. Nå er det gjennomført en slags prøvevotering i Adresseavisen som viser at det vil bli to forskjellige vedtak, og prosessen settes på vent. Det vil komme mange slike utfordringer i saker som omhandler Miljøpakken. Derfor må vi finne bedre løsninger om slike prosesser slik at vi ikke kommer i lignende situasjon, sa Lund Renolen.

- Pågått lenge nok

Han foreslo utsettelse av saken til neste bystyremøte i november slik at fylket og kommunen umiddelbart kan gå inn i reelle forhandlinger, og komme til enighet om hvilke veier som skal stenges, og om den nye metrobussen skal gå midt i veien eller får sidestilt trasé.

Han fikk støtte av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet.

- Stor tabbe

Det fikk Erling Moe (V) og Geirmund Lykke (KrF) til å reagere.

- Denne situasjonen burde vi klart å unngå. Striden om midtstilt og sidestilt har pågått lenge uten å bli konkludert. Forrige behandling var i formannskapet i fjor, da konseptvalg for Elgesetergate ble behandlet, der det heter: «Reguleringsarbeidet skal holde muligheten åpen for både sidestilt og midtstilt buss.» Etter dette har saken ikke blitt drøftet, verken i formannskapet eller blant Miljøpakke-partiene eller med fylkespolitikerne. Det er en stor tabbe, sa Lykke.

Og fortsatte:

- Det er mye som tyder på at det er flertall i salen for å konkludere med sidestilte kollektivfelt, heldigvis. Da vil man åpenbart ha en konflikt med fylkeskommunen og det blir behov for forhandlinger. Når man skal ha forhandlinger, og i hvert fall når man ønsker gjennomslag i forhandlinger, er det avgjørende å vite hva som er mandatet og formålet. Ved å utsette behandling kan det stilles spørsmål ved dette, sa han.

- Veldig pussig

Moe så ingen gode argumenter for å utsette saken.

- Nå blir det altså forhandlinger uten at bystyret har et vedtak i ryggen. Det er for meg veldig pussig. Det er også merkelig at MDG kommer med dette forslaget. Det er jo klart billigst og mest miljøvennlig med sidestilt trase for bussen. Jeg mener at hvis det er flertall som ikke er i samsvar med det fylkesutvalget har vedtatt må det komme til syne, sa Moe

- Dysfunksjonell

SVs gruppeleder Ottar Michelsen var svært usikker på om han ville støtte forslaget og uttrykte misnøye med at det ble slik:

- Miljøpakken fremstår som en dysfunksjonell styringsstruktur. Vi skal fatte vedtak om investeringer for milliarder, men likevel virker det som enkelte partier ikke har diskutert dette internt. I SV gjorde vi det, og ville stemt likt i både fylkesutvalg og her. Jeg er enig i at det er viktig med et prinsippvedtak i bystyret, men da får vi en utsettelse i tre måneder med tanke på at saken må opp til nye behandlinger i utvalg. Men jeg stemmer for utsettelse slik at det blir fortgang i saken. Men jeg oppfordrer partiene til å snakke med kollegene så det blir enighet, sa Michelsen.

Skyldte på Ap

Høyres Ingrid Skjøtskift la skylda på Ap. Hun viste til uenigheten mellom Ap i fylket og Ap i kommunen under saken om at Innherredsveien skulle være miljøgate eller ei.

- Nå vil Ap utsette saken fordi det kan virke som om partiet ikke får den midtstilte traseen som de ønsker seg. Det burde være en selvfølge at bystyre sier hva slags mening vi skal ha. Hva skal vi forhandle om når vi ikke vet hva meningen vår er, spurte Skjøtskift.

Ett kjørefelt for bil mot sentrum på Bakke bru blir trolig stengt fra 2018. Foto: Vegard Eggen
Olav Tryggvasons gate blir trolig miljøgate fra 2018. Foto: Vegard Eggen