Russland vil avkriminalisere visse former for familievold

Den russiske nasjonalforsamlingen har med stort flertall stemt ja til å avkriminalisere vold i hjemmet som ikke fører til fysiske skader.

Russlands president Vladimir Putin får det endelige ordet når det gjelder strafferammen for familievold.   Foto: Aleksej Druzhinin / AP / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Lovforslaget gjelder også slag og spark mot barn. Personer som blir funnet skyldig i vold uten at det kan påvises fysiske skader, risikerer kun en liten bot eller opptil 15 dagers fengsel, ifølge forslaget.

Før det havner på skrivebordet til president Vladimir Putin, skal det imidlertid gjennom flere avstemninger i nasjonalforsamlingen.

– Tilbakesteg

Julia Gorunova i Human Rights Watch mener at lovforslaget er et stort tilbakeskritt for Russland, ettersom ofre for familievold allerede står overfor «enorme hindre når det gjelder å få hjelp og rettferdighet».

Også Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland reagerer sterkt.

– Å redusere vold i hjemmet fra å være en kriminell handling til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriver Jagland i en uttalelse.

Han oppfordrer samtidig lederne i begge kamre i nasjonalforsamlingen til å «styrke russiske familiers rett til å leve uten vold og trusler» i stedet for å svekke den.

Mye familievold

Offisiell statistikk viser at om lag 40 prosent av alle voldshandlinger i Russland begås innen familien. Men forskning viser at problemet er spesielt alvorlig for kvinner. I en studie fra 2013 går det fram at over 80 prosent av voldsforbrytelsene mot kvinner i Russland blir begått av kvinnens ektemann eller partner.

Opptil 36 000 kvinner og 26 000 barn opplever vold i familien hver dag, ifølge Human Rights Watch.

På forsiden nå