Giverland gir 5,6 milliarder til kriseregion i Afrika

Giverlandene har foreløpig gitt totalt 5,6 milliarder kroner i nødhjelp til Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen – en tredel av hva FN mener er nødvendig. 

Saken oppdateres.

Norge alene vil bidra med inntil 1,6 milliarder i humanitær hjelp og utviklingsbistand løpet av de neste tre årene. Til sammen har de 14 landene forpliktet seg til å donere 672 millioner dollar, eller 5,6 milliarder kroner.

FNs Sentrale humanitære samordningsenhet mener det er nødvendig å skaffe 12,5 milliarder kroner bare i år. Foreløpig ligger de innsamlede midlene på en tredel av hva organisasjonen mener er nødvendig, melder nyhetsbyrået DPA.

– Det haster å stanse krisen som utspiller seg i et område med 26 millioner mennesker og som truer en hel region. Om vi ikke setter inn et krafttak nå, vil situasjonen bli enda verre, med de konsekvenser det vil få, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Brende åpnet fredag den internasjonale giverkonferansen i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, der 11 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp. Området er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, av fattigdom, manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.

Giverlandskonferansen arrangeres sammen med Nigeria, Tyskland og FN, med om lag 170 deltakere fra 40 land og organisasjoner.

Pengene kanaliseres gjennom FN, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og norske frivillige organisasjoner i de rammede landene.

Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.

Det er ikke minst i skole- og helsesektorene at internasjonal pengestøtte er helt avgjørende for befolkningen.

– I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak. Dette handler om områder der infrastruktur som helse og skole knapt finnes. Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.

FNs utviklingsprogram (UNDP) har tidligere vært bekymret for at giverkonferansen ville konsentrere innsatsen mye om akutt nødhjelp, og at mindre vekt ville bli lagt på langsiktige tiltak.

Men Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske representasjonskontor, er glad for at diskusjonen i stor grad handlet om langsiktige planer.

–Først og fremst er det behov for sikkerhet og kapasitet for grensekontroll og kapasitet for lokale myndigheter. Det handler om å skape arbeidsplasser slik at folk kan forsørge seg selv. Og man må gi ungdom håp om fremtiden, slik at de ikke slutter seg til bevegelser som Boko Haram, sier Brückner til NTB.

Krisen i området rundt Tsjad-sjøen har fått utvikle seg i det skjulte, men kan få vidtrekkende konsekvenser, påpeker Brückner. Hun mener det er avgjørende for det internasjonale samfunn å handle nå, slik at folk ikke gir opp håpet og søker seg til andre land, kanskje også Europa.

I dag er det 2,6 millioner internt fordrevne i området rundt Tsjad-sjøen, de fleste befinner seg i Nigeria. 1 million barn står uten skolegang fordi de er på flukt eller mangler tilgang til en skole, mens ytterligere 1,3 millioner har mistet skolegang som følge av voldsbruken til Boko Haram.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå