FN: Barn bor for lenge på asylmottak

Mange barn blir fortsatt boende lenge i overfylte asylmottak i Tyskland, viser ny undersøkelse. Flere av dem opplever vold og overgrep på mottakene.

Saken oppdateres.

I Tyskland blir mange mindreårige asylsøkere boende på mottak i alt fra seks måneder og opptil flere år, ifølge en studie fra FN. Mange av barna rapporterer å ha blitt utsatt for vold eller vært vitne til overgrep der de bor.

Studien fra FN tar utgangspunkt i situasjonen til 350.000 barn og tenåringer som siden 2015 har søkt om asyl i Tyskland. Kun en tredel av dem har tilgang til barnehage eller skole.

Få mottar hjelp dersom de har kroniske eller psykiske plager.

Barn som har flyktet fra hjemlandet sitt og opplevd forferdelige forhold, bør fortest mulig få en normal hverdag, sier direktør i UNICEF Tyskland, Christian Schneider.

Derfor bør de være kortest mulig på asylmottak og heller få starte i barnehage, skole eller med jobbtrening.

– Barn er ikke først og fremst asylsøkere, migranter eller flyktninger, men barn, påpeker han.

Mange av barna oppgir å bli stigmatisert og ekskludert av storsamfunnet fordi de er asylsøkere.

Som et tillegg til studien, har om lag 450 ansatte og frivillige i asylmottak svart på en nettbasert undersøkelse. Det har også blitt gjort 18 intervju med flyktningfamilier og 13 intervju med barne- og ungdomseksperter.

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå