Hvert sekund drives én person på flukt i eget land

Antallet mennesker på flukt i eget land er nær doblet siden 2000, og utviklingen ser bare ut til å fortsette, viser en fersk rapport fra Flyktninghjelpen.

Saken oppdateres.

Bare i løpet av 2016 ble 31 millioner mennesker drevet på flukt i eget land, som følge av konflikt, vold og naturkatastrofer, opplyser Flyktningehjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

På verdensbasis lever i dag over 40 millioner mennesker på flukt i eget land.

– Hvert eneste sekund i 2016 ble en ny person drevet på flukt i sitt eget hjemland. Det er dobbelt så mange på flukt i eget land som alle asylsøkere og flyktninger til sammen, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

– Intern fordrivelse må derfor opp på den globale dagsorden, understreker han.

Leder for IDMC, Alezandra Bilak, sier at enkelte kriser forsvinner fra den internasjonale dagsorden – for senere å dukke opp igjen som nye, høye tall for internflukt.

– Dette har vi blant annet sett i Kongo, der nesten en million mennesker ble drevet på flukt fra sine hjem i fjor.

Bilak mener det er helt avgjørende at man setter inn ressurser for å forebygger krig og voldsbruk.

– Det må vi for å unngå nye fordrivelser i framtiden sier Bilak i en pressemelding fra Flyktninghjelpen.

Egeland peker på det paradoksale at flyktningkrisene får mest oppmerksomhet globalt.

– Det gjør de selv om vi vet at mennesker på flukt i eget land er mange flere og ofte enda mer sårbare enn de som har krysset en landegrense, sier han.

I rapporten understrekes det at problemet med internt fordrevne vil fortsette dersom man ikke gjør noe med årsakene, nemlig fattigdom, konflikter, klimaendringer og svake stater.

Konflikter eller katastrofer – altså hovedårsakene til intern flukt – viser ingen tegn på å minske. Over 95 prosent av nye fordrivninger som følge av konflikter fant sted i høyrisiko-land.

Ikke overraskende konkluderer IDMC med at intern flukt på lengre sikt fører til flukt over landegrensene.

Seks av ti land som i 2015 produserte flest flyktninger i 2015, var også blant landene med det høyeste antall intern fordrevne. Deriblant Afghanistan, Columbia, Sør-Sudan og Syria

Rundt 55 prosent av afghanske flyktninger og hele 85 prosent av syriske flyktninger intervjuet i Hellas i 2016 fortalte at de hadde vært internt fordrevne før de krysset grensen.

Det pekes på at tvangshjemsendelse av flyktninger, som ofte anses som et riktig politisk grep, vil kunne øke problemet med internt fordrevne.

I dag er Somalia der flyktninger returneres fra Kenya, og Afghanistan som opplever en strøm av returer fra Pakistan, eksempler på land der problemet med internt fordrevne trolig vil øke.

IDMC konkluderer i rapporten at den grelle utviklingen med internt fordrevne vil fortsette. Grunnen er: Internasjonal likegyldighet, ansvarsfraskrivelse og staters manglende evne til å gi beskyttelse.

(©NTB)


På forsiden nå