EU-kommisjonen lanserer forsvarsfond

EU-kommisjonen vil opprette et nytt fond for å styrke forsvaret i Europa. Målet er at det etter hvert skal vokse til milliardstørrelse.

Saken oppdateres.

Pengene i fondet skal gå til forskning og utvikling og til anskaffelse av nytt forsvarsmateriell.

EU-kommisjonen foreslår en gradvis opptrapping fram mot 2020. Så skal det settes av minst 1,5 milliarder kroner i året etter 2020, tilsvarende drøyt 14 milliarder norske kroner.

Tanken er at pengene skal komme både fra EU-budsjettet og fra bidrag fra de enkelte medlemslandene.

– Dette er et veldig ambisiøst og viktig bidrag til EUs arbeid for å sikre det europeiske forsvaret, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Hun forsikrer om at den nye satsingen ikke skal konkurrere med NATO, men supplere det forsvarsalliansen gjør.

Fondet er likevel bare ett av flere grep som EU nå gjør for å styrke samarbeidet på forsvarssiden, og parallelt med forslaget om et nytt forsvarsfond la EU-kommisjonen onsdag fram et såkalt refleksjonsnotat om hvordan forsvarssamarbeidet bør utvikle seg videre.

Et ubesvart spørsmål er hvor EU skal hente pengene til de nye satsingene fra.

EU står i fare for å måtte gjøre store kutt i budsjettene når Storbritannia, som har vært en viktig bidragsyter, går ut.

(©NTB)

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå