Norsk journalist vant sak om kildevern 

Journalist Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv ble bøtelagt for å nekte å avsløre sine kilder. Nå får hun full oppreisning i Strasbourg. 

Saken oppdateres.

Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Domstolen beordrer nå Norge til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.

Becker sier hun ikke er overrasket.

– Vi var helt sikre på at vi skulle vinne, sier Becker til NTB.

– Men vi er selvfølgelig veldig glade. Det har vært en lang sak for oss og for meg, sier hun.

Det hele startet med en artikkel Becker skrev for DN.no i 2007 om selskapet DNO.

Artikkelen ble senere sentral i etterforskningen av en investor i DNO. Økokrim ville vite hvem Becker hadde snakket med, men journalisten viste til kildevernet og nektet å forklare seg. Hun ble senere innkalt som vitne i retten, men nektet fortsatt å avsløre sine kilder.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Becker hadde vitneplikt. Saken ble anket videre til Høyesterett, men heller ikke der fikk Becker medhold.

Domstolen i Strasbourg er nå enstemmig i sin avgjørelse om at Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen. Artikkel 10 sikrer ytringsfriheten og retten til å motta og videreformidle informasjon.

I dommen kommer det fram at kildevernet ikke er absolutt. Domstolen mener likevel at kildevernet av flere grunner må gå foran vitneplikten i denne saken.

Domstolen fastslår blant annet at Becker ikke hindret etterforskningen av eller rettergangen mot DNO-investoren. Han ble nemlig dømt selv om Becker nektet å vitne.

Becker er heller ikke blitt anklaget for bruk av ulovlige journalistiske metoder, påpekes det.

Norsk Redaktørforening mener avgjørelsen fra Strasbourg er prinsipielt viktig.

– Dersom vi begynner å flise opp kildevernet og gjøre det relativt og avhengig av mange omstendigheter, vil det svekkes, og det vil fort føre til at flere blir skeptiske til å kontakte eller gi informasjon til mediene, sier generalsekretær Arne Jensen.

Becker sier til NTB hun er overrasket over at påtalemyndigheten i Norge i tre rettsinstanser kunne mene at hun skulle uttale seg om kilden.

– Økokrim tar avgjørelsen til etterretning, sier statsadvokat Henrik Holm.

Det samme er beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet, som legger til at Norge er forpliktet til å rette seg etter endelige dommer fra Strasbourg.

(©NTB)

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå