Menneskerettighetsdomstolen splittet i norsk adopsjonssak 

Tre dommere tok ut dissens da saken til en norsk mor i 30-årene kom opp i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. 

Saken oppdateres.

Det er en norsk kvinne født i 1986 som nå har fått saken sin prøvd i Strasbourg.

Domstolen har tatt stilling til om norske myndigheter har krenket menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 i saken. Denne artikkelen gjelder retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Konklusjonen er at artikkel 8 ikke er brutt. Men dommen ble avsagt med knappest mulig flertall.

Kvinnen fikk en sønn i 2008. Hun bodde på et familiesenter den første tida etter fødselen. Der slo de ansatte raskt alarm fordi gutten mistet vekt, og fordi mora i deres øyne ikke forsto behovene hans.

Gutten ble flyttet til fosterhjem, og i 2011 ble han adoptert av fosterforeldrene.

Kvinnen gikk da til retten for å prøve å få omsorgen tilbake, men domstolene konkluderte med at det ville være i guttens beste interesse å bli værende hos fosterfamilien.

Tingretten bemerket blant annet at gutten hadde vært «utrøstelig» etter kontaktmøter med mora. Selv om hun hadde giftet seg i 2011 og fått et nytt barn, ble det konkludert med at omsorgsevnen hennes ikke var god nok.

Tingretten viste også til at gutten var sårbar, og at han hadde en sterk tilknytning til fosterforeldrene. Ankesaken ble avvist i lagmannsretten og i Høyesterett.

Torsdagens dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

De tre siste dommerne har tatt ut en dissens der de retter kraftig kritikk mot norske myndigheter for måten saken er blitt håndtert på.

De tre dommerne mener saken i altfor stor grad har handlet om hvorvidt riktige prosedyrer ble fulgt. Ifølge dem tilslører dette hvilke «vidtrekkende inngrep i familie- og privatlivet» det er snakk om.

Dommerne trekker blant annet fram at det ikke er funnet tegn til svikt i omsorgen for kvinnens andre barn.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har i år bestemt seg for å se nærmere på en rekke saker som gjelder barnevernet i Norge.

To av sakene er nå ferdigbehandlet. Norske myndigheter er i begge de to sakene blitt frikjent for brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.

Seks andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er blitt fratatt barna sine.

(©NTB)

På forsiden nå