Tolv unge asylsøkere begikk selvmord i Sverige i 2017

Tolv unge, enslige asylsøkere tok i fjor livet sitt i Sverige. De fleste var gutter og unge menn fra Afghanistan som ventet på svar på asylsøknaden.

Saken oppdateres.

I 2015 ble det ikke rapportert om noen selvmord blant enslige asylsøkere i Sverige. I 2016 var antallet færre enn ti, men i 2017 tok tolv stykket sitt eget liv, ifølge en kartlegging fra Karolinska institutet, som er laget på oppdrag fra Socialstyrelsen.

Antall selvmord er ni ganger så høy blant barn og unge som har søkt asyl enn blant jevngamle som har vokst opp i Sverige.

Petra Rinman, som leder Socialstyrelsens kunnskapssenter for enslige mindreårige asylsøkere, mener at utviklingen er bekymringsfull.

Hun viser både til at behandlingstiden for asylsøknader har gått opp, at det har vært svært utfordrende å ordne boliger og skolegang, og at mange allerede har hatt et vanskelig liv før de kom til Sverige.

– De som har tatt livet av seg, har ofte hatt en utrygg oppvekst, kort eller ingen skolegang, og en del har opplevd barnearbeid og mishandling. Alt dette er risikofaktorer for psykiske helseproblemer og selvmord, sier Rinman.

(©NTB)

På forsiden nå