Kina åpner for utenlandsk eierskap i bilindustrien

Kina åpner for at landets bilfabrikker kan bli eid fullt ut av utenlandske selskaper. Også i skips- og flyindustrien lempes det på reglene. 

USA og EU har lenge fremmet krav om at Kina må la selskaper i Kina være eid 100 prosent av utlendinger.