EU vingeklipper nytt arbeidstilsyn

EUs medlemsland går inn for et europeisk arbeidstilsyn med mindre slagkraft enn det EU-kommisjonen opprinnelig så for seg.

Saken oppdateres.

EUs arbeidsministre kom torsdag fram til et felles standpunkt i forhandlingene om det nye byrået, som går under forkortelsen ELA.

Enigheten bærer preg av betydelig skepsis til de ideene EU-kommisjonen først la fram.

– Dette er ikke det samme som det EU-kommisjonen opprinnelig foreslo. Vi måtte gjøre flere endringer for å oppnå kvalifisert flertall, forklarer en EU-diplomat.

Til og med navnet er endret. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var at «European Labour Authority», eller Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten på norsk. Dette er nå endret til «European Labour Agency», eller Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået.

Navneendringen er ifølge EUs østerrikske formannskap ment å «gjenspeile det faktum at ELAs rolle skal begrenses til å bistå medlemslandene».

En egen paragraf er tilføyd for å presisere at det nye byrået ikke på noen måte skal påvirke medlemslandenes egen myndighet til å regulere arbeidslivet.

Arbeidsministrene presiserer samtidig at det skal være frivillig for medlemslandene å delta i felles inspeksjoner eller mekling i regi av ELA.

Ministrene må nå vente på EU-parlamentets behandling før et endelig forlik kan inngås om hvilken rolle det nye byrået skal få.

(©NTB)

På forsiden nå