Kraftig økning i antallet trafikkdødsfall i Sverige

325 mennesker mistet livet i trafikken i Sverige i fjor, og det var en økning på nesten 30 prosent fra året før.

Transportstyrelsens generaldirektør Jonas Bjelfvenstam kaller utviklingen tragisk og mener at det er flere årsaker.