OECD: Handelskrig og brexit demper farten i verdensøkonomien

Handelskrig og politisk usikkerhet bidrar til svakere vekst i verdensøkonomien, mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Saken oppdateres.

OECD la onsdag fram sin foreløpige rapport om utsiktene for verdensøkonomien.

Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,3 prosent i 2019. Det er en nedgang fra de 3,5 prosentene som OECD spådde i november i fjor. Handelskrigen mellom USA og Kina, samt usikkerheten om Storbritannias vei ut av EU, har bremset veksten.

– Høy politisk usikkerhet, pågående handelskonflikter og en videre erosjon av næringslivets og forbrukernes tillit er medvirkende faktorer til den dempede veksten, heter det i OECD-rapporten.

Samtidig ventes den globale veksten å bli 3,4 prosent i 2020, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra november-anslaget.

Usikker brexit

I Storbritannias økonomi ventes veksten å falle fra 1,4 prosent til 0,8 prosent. Anslaget basert på antakelsen om en såkalt myk brexit-overgang med et fortsatt tett forhold til EU.

Storbritannia er for øyeblikket i forhandlinger med EU og skal etter planen tre ut av unionen 29. mars. Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, antas veksten å bli langt svakere og det vil føre til store omkostninger i europeiske land.

– En uordnet separasjon vil føre til merkbart økte kostnader for europeiske økonomier. Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale vil det vil være et stort sjokk for Europa og trolig også resten av verden, heter det i rapporten.

I Tyskland, som har Europas største økonomi, forventes et vekstfall fra 1,4 prosent til 0,7 prosent, mens i Italia anslås veksten å falle fra 0,9 prosent til -0,2. Ifølge OECD er de to landene spesielt utsatt for den globale handelsnedgangen.

Advarer USA og Kina

Handelsrestriksjonene som ble innført i fjor av USA og Kina, la «en demper på veksten, investeringene og levestandarden, spesielt for husstander med lav inntekt», ifølge OECD.

President Donald Trump hevet i fjor sommer tollsatsene på en rekke kinesiske varer i et forsøk på å få ned USAs handelsunderskudd med Kina. Kina svarte med å gjøre det samme og Trump truet med å trappe opp handelskrigen dersom ikke myndighetene i Beijing gikk med på en ny handelsavtale med USA.

Siden har de to gigantene blitt enige om en tre måneder lang våpenhvile i handelskrigen, mens forhandlingene fortsetter. OECD advarer imidlertid om andre risikoer dersom de to landene likevel skulle bli enige om en avtale, blant annet potensiell amerikansk toll på europeiske biler.

– Dette vil skade Europa spesielt, hvor eksport av biler utgjør rundt en tiendedel av all eksport fra EU til USA, advarer OECD.

(©NTB)

På forsiden nå