Manhattan skal reddes fra stigende hav

New Yorks ordfører Bill de Blasio vil bruke 10 milliarder dollar på å beskytte nedre Manhattan mot klimaendringer og stigende havnivå.

Saken oppdateres.

I likhet med mange andre storbyområder rundt om i verden er New York utsatt etter hvert som havet stiger.

Havnivået har gradvis steget de siste hundre årene, og utviklingen ventes å skyte fart på grunn av den globale oppvarmingen. Høyere temperaturer får vann til å utvide seg, og i tillegg smelter store mengder is i Arktis, Antarktis og verdens fjellområder.

For å unngå at Manhattan oversvømmes, vil de Blasio bygge store jordvoller nederst på øya som utgjør sentrum av New York.

Mer omfattende tiltak må til for å beskytte de lavestliggende områdene, som omfatter Wall Street og New Yorks finansdistrikt. Her vil de Blasio fylle på masse og skape nytt land.

– Det vil ligge høyere enn den nåværende kysten og beskytte bydelene fra framtidas stormer og høyere tidevann, skriver de Blasio i en kronikk i magasinet New York.

Planen er å flytte strandlinjen opptil 150 meter ut i East River. Prislappen ventes å bli 10 milliarder dollar, tilsvarende 86 milliarder kroner.


(©NTB)

På forsiden nå