HRW med kraftig kritikk av Tyrkias rettsforfølgelse av advokater

Tyrkia har gjennomført vilkårlige pågripelser og rettsprosesser mot hundrevis av advokater siden kuppforsøket i 2016, ifølge en rapport fra Human Rights Watch.

Saken oppdateres.

HRW mener at rettsforfølgelsen av advokater har satt det tyrkiske rettsvesenet i en alvorlig situasjon. At advokater fengsles, stilles for retten og hindres i å jobbe som forsvarere, truer rettssikkerheten, mener Hugh Williamson, HRWs direktør for Europa og Sentral-Asia.

– Dette burde føre til alvorlig bekymring hos alle, både i Tyrkia og internasjonalt, sier han.

Rapporten, som ble offentliggjort onsdag, retter søkelyset mot at mange advokater er blitt anklaget for de samme kriminelle forholdene som sine klienter, blant annet når de har vært forsvarere for personer som anklages for å være medlemmer av terrororganisasjoner.

Lange fengselsstraffer

HRW har gransket rettsprosessene mot i alt 169 advokater. Så sent som 20. mars ble 18 advokater dømt for terror fordi de skal ha hatt kontakt med en forbudt militant venstreradikal gruppe. Elleve av dem fikk fengselsstraffer på 8 til drøyt 13 år. En av dem ble dømt til nesten 19 års fengsel.

Blant de dømte var Selcuk Kozagacli, en menneskerettsadvokat som også leder en tyrkisk advokatforening. Han ble dømt til over elleve års fengsel.

HRW mener at det ikke fantes noen bevis for at advokatene selv har deltatt i voldelige aktiviteter eller fått andre til å gjøre det.

Lovendringer

Samtidig som mange advokater blir rettsforfulgt, er det vedtatt lovendringer som undergraver retten til juridisk bistand for dem som sitter fengslet fordi de anklages for terror, ifølge HRW.

I lys av at tyrkiske myndigheter har gjennomført massearrestasjoner av journalister, menneskerettsforkjempere og opposisjonspolitikere, er advokaters rolle viktigere enn noensinne for å sikre folks rettssikkerhet, framholder HRW.

– Advokater spiller en viktig rolle for å sikre retten til en rettferdig rettssak, og Tyrkias vilje til å trosse dette er dypt urovekkende, sier Williamson.

(©NTB)

På forsiden nå