Høyere oppmøte i EU-valget

Foreløpige tall tyder på at flere innbyggere har benyttet stemmeretten sin i årets EU-valg enn i 2014.

Saken oppdateres.

Rundt 426 millioner EU-borgere er stemmeberettiget til å velge 751 representanter til EU-parlamentet, i det som beskrives som en av verdens største demokratiske øvelser. Kun valget i India er mer omfattende.

Søndag er den største og siste dagen i det fire dager lange valget, og i 21 av EUs 28 medlemsland går innbyggerne til urnene.

Siden første EU-valg i 1979 har oppmøtet typisk vært lavere enn i medlemslandenes respektive nasjonale valg. I 2014 lå valgdeltakelsen på kun 43 prosent.

Foreløpige tall fra noen av kontinentets mest folkerike nasjoner tyder på at denne trenden kan ha snudd i år. Både i Frankrike, Spania og Tyskland er valgdeltakelsen høyere enn på samme tid for fem år siden. Ved 17-tiden lå oppmøtet på 43 prosent i Frankrike, mens det lå på 49,1 prosent i Spania en time senere. I sistnevnte land holdes det også noen steder lokalvalg søndag.

I Danmark antyder nyhetsbyrået Ritzaus stikkprøver en valgdeltakelse på 46,6 prosent, sammenlignet med 37,2 prosent i 2014. Samme trend gjelder i Øst-Europa. Både i Kroatia, Ungarn, Slovakia, Slovenia og Romania ligger det an til at flere deltar i valget enn for fem år siden.

I Storbritannia, Nederland, Irland, Tsjekkia, Latvia, Malta og Slovakia ble valget holdt tidligere denne uka. Resultatene ventes ved 23-tiden søndag kveld.


(©NTB)

På forsiden nå