Stadig flere amerikanere støtter arbeidet med riksrett for Trump

Det amerikanske folk følger den gryende riksrettsprosessen med stigende interesse, viser ferske målinger. Men en mulig tiltale mot president Trump splitter.

Saken oppdateres.

Flere målinger som lodder stemningen, er tatt opp etter at lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, varslet at granskingen formelt er startet. Målingene viser at mange har endret holdning.

Prosessen er i en tidlig og undersøkende fase, og stadig flere mener at dette arbeidet må gå sin gang. Granskingen gjelder Trumps kontakt med den ukrainske regjering for å avdekke forhold som kan svekke den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

En måling fra Washington Post-Schar School fra tidlig oktober viser at 58 prosent støtter selve granskingsprosessen, mens 49 prosent også støtter et neste skritt mot riksrettstiltale.

Det er flertall i flere målinger for å fortsette undersøkelsene om hvorvidt Trumps brøt sin embetsed som president ved å be en utenlandsk statsleder om slik assistanse.

Men opinionen er stadig sterkt splittet i synet på om presidenten faktisk skal stilles for riksrett og eventuelt fjernes fra stillingen. Helt programmessig følger holdningen partilinjene.

n måling offentliggjort av Fox News viser imidlertid at 51 prosent vil ha Trump stilt for riksrett og fjernet, opp fra 42 prosent i juli.

Målingene viser også ganske stabil oppslutning på 40 prosent for presidenten og hans utøvelse av embetet, slik de har gjort gjennom hele hans periode.

(©NTB)

På forsiden nå