IAEA-rapport: Irans uran-anriking overstiger atomavtalens grense

Irans anriking av uran har oversteget atomavtalens grense, og landet har startet anriking ved et anlegg som ikke var blitt innrapportert, slår IAEA fast.

Saken oppdateres.

Irans lager av lavanriket uran var 3. november på 372,3 kilo, skriver Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i sin kvartalsrapport. Atomavtalen som Iran hadde forpliktet seg til å overholde, satte 202,8 kilo som øvre grense for lavanriket uran. Dermed har Iran overskredet grensen ytterligere, slår IAEA fast. 19. august var lageret på 241,6 kilo.

Iran fortsetter også anriking av uran til en anrikingsgrad på opptil 4,5 prosent, noe som er mer enn atomavtalens begrensning på 3,67 prosent.

IAEAs inspektører har funnet bevis for at Iran startet anriking ved Fordo-anlegget lørdag, to dager etter at det var registrert økt aktivitet på stedet. Anriking ved dette undergrunnsanlegget er forbudt i henhold til atomavtalen fra 2015.

IAEAs rapport beskriver også hvordan Iran har forberedt et nytt anlegg for å teste ut sentrifuger – også det i strid med atomavtalen.

Videre har IAEA funnet spor av uran på et ikke navngitt sted som ikke har vært innrapportert som atomanlegg. Det dreier seg om partikler med menneskeskapt opprinnelse, ikke ubehandlet uran. Dermed bekrefter IAEA mistanker som Israel først hadde gitt uttrykk for.

– Det er av avgjørende betydning for Iran at landet fortsetter å samarbeide med IAEA for å løse dette så fort som mulig, opplyser IAEA, som krever «fullt og betimelig samarbeid».

(©NTB)

På forsiden nå