Riksrettsrapport: Overveldende bevis for at Trump har misbrukt embetet

President Donald Trump satte sine egne politiske interesser over nasjonens interesser, konkluderer rapporten etter riksrettshøringene i Representantenes hus.

Saken oppdateres.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus la tirsdag fram sin rapport etter høringene for et par uker siden.

Rapporten konkluderer med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt i Ukraina-saken.

«Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg», står det å lese i rapporten.

Der konkluderes det også med at Trump forsøkte å hindre Kongressen i å gjennomføre granskningen.

På forsiden nå